فایل کامل(طراحي برنامه ذخيره و نگهداري مستندات و اطلاعات آماري مربوط به آموزشگاه ها و مدارس آموزش و پروش تح)

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل طراحي برنامه ذخيره و نگهداري مستندات و اطلاعات آماري مربوط به آموزشگاه ها و مدارس آموزش و پروش تحرا مشاهده می نمایید
طراحي برنامه ذخيره و نگهداري مستندات و اطلاعات آماري مربوط به آموزشگاه ها و مدارس آموزش و پروش تح|30011863|tw|طراحي برنامه ذخيره و نگهداري مستندات و اطلاعات آماري مربوط به آموزشگاه ها و مدارس آموزش و پروش تحت Delphi

طراحي برنامه ذخيره و نگهداري مستندات واطلاعات آماري مربوط به آموزشگاه ها ومدارس آموزش و پروش تحت Delphi و بررسي Access و کاربردهاي آن 41فهرست مطالبفصل اول...............................................................................................................مقدمه......................................................................................................................بررسي کاربرد Access............................................................................................جداول.....................................................................................................................پرس وجو ها.............................................................................................................گزارشات................................................................................................................فصل دوم.............................................................................................................Delphi.................................................................................................................مقدمه.....................................................................................................................اتصال به بانک اطلاعاتي............................................................................................کنترل عمليات Login...............................................................................................مشاهده اطلاعات بانک در جدول..................................................................................گزارشات...............................................................................................................فصل سوم ...........................................................................................................تجزيه وتحليل......................................................................................................................فاز اول.........................................................................................................مقدمه...........................................................................................................آموزشگاه......................................................................................................مدارس.........................................................................................................چارت سازماني...............................................................................................فاز دوم.........................................................................................................روند نماي سيستم.............................................................................................ERD..........................................................................................................فصل چهارم.........................................................................................................تشريح برنامه.........................................................................................................فرم اطلاعات کلي..........................................................................................اطلاعات عمومي وساختماني آموزشگاه...............................................................اطلاعات شناسنامه اي آموزشگاه.......................................................................جدول اتاق ها وسالن ها...................................................................................فرم اطلاعات کارمندان...................................................................................اطلاعات کلاس ها ودانش آموزان.....................................................................فرم گزارشات..............................................................................................فرم ايجاد فايل انتقال......................................................................................مقدمهمديريت پايگاه هاي داده يکي از کاربردي ترين شاخه هاي علوم کامپيوتر مي باشد و براي انجام اين کار ابزار هاي مختلفي موجود مي باشدکه accessيکي از آنها به شمار مي آيد.پايگاه داده هاي رابطه اي يکي از مدل هاي متداول براي طراحي بانک اطلاعاتي است که در اينجا درباره آن بحث خواهد شد.accessبه عنوان يکي از قوي ترين نرم افزار هاي سيستم مديريت پايگاه داده(DBMS)طرفداران زيادي در دنيا دارد.مانند سيستم هاي مديريت بانک اطلاعاتي پيشين ,MicrosoftAccessjتوسط بيش از ميليون ها نفر در دنيا مورد استفاده قرار ميگيرد.accessبراي نگهداري (ذخيره و بازيابي)اطلاعات خيلي خوب مي باشد وبا داشتن تمام wizardها و ساير ابزار هاي هوشمند,مي تواند يک برنامه کاربردي کامل, جالب وپيشرفته اي ايجاد کند,ولي نمي تواند تمام قابليت هاي مورد نياز را فراهم کرده و به تمام کار بران بدون داشتن بعضي از راهنمايي ها سرويس دهد .پس نياز است که مدير پايگاه داده در accessبا استفاده از برنامه نويسي,تغييراتي را در بانک اطلاعاتي مطابق خواسته هاي خود اعمال نمايد .در بر نامه طراحي شده براي اين امر از Dlphi7استفاده شده که در فصل بعد به آن خواهيم پرداخت و توضيحات بيشتري داده مي شود.بررسي کار بردACCESSفرض کنيد که بانک اطلاعاتي به اندازه کافي بزرگ بوده وشما نياز داريد که تغييريکساني را روي تعداد زيادي از رکورد ها در بانک اطلاعاتي اعمال کنيد. با استفاده اين دو(ACCESS,DELPHI) يک recordsetکاملي که خيلي کارآتر و بهتر از تغيير مقادير تک تک رکورد ها در فرم مي باشد را مي توان انجام داد.بعنوان مثال ,فرض کنيد که ميخواهيد کارمندي با مشخصات خاصي را که در يک آموزشگاه جديد با position جديد در فيلد پست وارد ونمايش دهيد ,يک برنامه مانند اين برنامه (اطلاعات آماري آموزشگاه ها و مدارس آموزش و پرورش)اين کار را براي شما انجام ودر صورتي که کاربر بخواهيد شخص را حذف کند.جداولبارزترين جزء هر بانک اطلاعاتي ،جدول است.اين همان محلي است که داده ها نگهداري ميشوند .هر جدول مجموعه اي از رکورد هايي است که مي توان به فيلد هايي تقسيم نمود.هر فيلد محل نگهداري جزءي از اطلاعات مربوط به رکوردي است که در آن قرار دارد.جداول Accessرا ميتوان در يکي از دو مد Datasheetيا Designمشاهده نمود.در مد نمايش design،شيوه عملکرد جدول تعريف ميشود.مد نمايش Datasheetمشابه يک صفحه گسترده است.ستونهاي موجود در برگ داده نمايانگر فيلدي هاي جدول هستند. براي هر رکورد ذخيره شده در بانک اطلاعات نيز يک سطر وجود دارد.همان طور که گفته شد دراين برنامه ازاين روش براي طراحي جداول ياد شده (به عنوان مثال:karmandan(اطلاعات کارمندان)،ET_Kol(اطلاعات کلي)،ET_classhxghuhj(اطلاعات کلاس ها)،...)مورد استفاده قرار گرفته.پرس و جوهايک پرس وجودر يک بانک اطلاعاتي براي جستجو، مشاهده واصلاح داده هاي موجود در جداول به کار مي رود.از پرس وجوها مي توانيد براي اصلاح ساختار جداول ويا دستيابي به داد هايي که نسبت به بانک اطلاعاتي Accessخارجي به شمار مي روند نيز استفاده کرد.واژه ديدگاه مترادف پرس وجو است،آنها کار مشابهي انجام مي دهند .در SQLServer،شي مورد استفاده براي اينکار ديدگاه ناميده ميشود.وقتي از مکانيزم ذخيره سازي پيش فرض Accessاستفاده مي شود ، اين شي پرس و جو ناميده مي شود.

مطالب دیگر:
🔗تحقیق منشأ پیدایش عید نوروز🔗تحقیق مناسبات ايران و تركيه و شيروان و داغستان در اواخر سدة شانزدهم ميلادي🔗تحقیق ملي شدن صنعت نفت🔗تحقیق ملي ـ مذهبي نيروي مبارز و مولد🔗تحقیق ملاصدرا🔗تحقیق قدیمی ترین شهرهای مسکونی جهان🔗تحقیق مفهوم شهود در فلسفه اسلامى🔗تحقیق همه چیز در مورد مغولان🔗تحقیق معناي‌ فلسفه‌ از ديدگاه‌ داوري‌ اردكاني‌🔗تحقیق معماری قاجار پهلوی🔗تحقیق معماری اسلامی در دوران مغول🔗تحقیق پديده شناسي🔗تحقیق معاهده تركمانچاي🔗تحقیق مظفرالدين شاه و مشروطه🔗تحقیق مظفرالدين ‌شاه پنجمين پادشاه ايران🔗تحقیق مظفر الدین شاه🔗تحقیق نخست وزيري دكتر مصدق تا پايان دوران پهلوي🔗تحقیق حکومت مشروطه🔗تحقیق مشروطيت و خواستگاه اجتماعي آن🔗تحقیق روزنامه و مشروطه🔗تحقیق مشروطه‌ي به سبک ايراني🔗تحقیق مشخصات تاريخي و معماري سيزاغ🔗تحقیق مسیحیت در ایران باستان🔗تحقیق مسجد کبود🔗تحقیق ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ