فایل کامل(پاورپوینت تعریف و مفهوم سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS))

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پاورپوینت تعریف و مفهوم سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)را مشاهده می نمایید
پاورپوینت تعریف و مفهوم سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)|40248849|tw|پاورپوینت تعریف و مفهوم سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS,پاورپوینت مفهوم سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS,پاورپوینت ,مفهوم سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS

پاورپوینت مفهوم سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) دارای 126 اسلاید وبا فرمت پاورپوینت وقابل ویرایش می باشد


مفهوم سیستم اطلاعات جغرافیایی
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) یك سیستم كامپیوتر مبنا می­باشد كه به عنوان یك مجموعه متشكل از سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات جغرافیایی، نیروی انسانی و مدلهای پردازش داده، به منظور تولید، ذخیره سازی، نمایش، بازیابی، پردازش، بهنگام­سازی و... اطلاعات جغرافیایی مربوط به عوارض و پدیده های مختلف، مورد استفاده قرار می گیرد.
در واقع این سیستم بستری برای ذخیره ، نگهداری ، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی می­باشد و جهت کار همزمان با داده­هایی که وابستگی مکانی (جغرافیایی) و توصیفی دارند، طراحی شده است.
تعربف سیستم اطلاعات جغرافیایی
رویكرد فناورانه: از این دیدگاه GIS مجموعه ای از ابزارها برای واردكردن، ذخیره و بازیابی، بهنگام سازی، مدیریت، تحلیلی و اخذ خروجی از داده های فضایی تعریف می شود.
از بعد تكنولوژیكی، ساج به عنوان مجموعه‌ای از ابزارها برای وارد كردن، ذخیره و بازیابی، به هنگام سازی، مدیریت، تحلیل و اخذ خروجی از داده‌های فضایی تعریف می‌شود. این رویكرد به جنبه حل مسئله ساج توجهی ندارد و صرفاً با رویكرد ابزاری و تكنولوژیكی به آن می‌نگرد.
رویكرد حل مسئله:
از این دیدگاه GIS دارای چند ویژگی میباشد.
الف) GIS دربرگیرنده یك پایگاه اطلاعاتی رقومی است كه در آن هر اطلاعات فضایی و غیرفضایی ذخیره شده و به كاربر امكان دسترسی توام به آنها را میدهد.
ب) دارای توانایی یكپارچه سازی انواع فناوری های جغرافیایی از جمله سنجش از دور، سیستم تعیین موقعیت جهانی و طراحی با رایانه است.
ج) تهیه سیستم پشتیبان برای تصمیم سازی ها كه در این زمینه سیستم قادر به یكپارچه سازی داده های زمین- مرجع در یك محیط حل مسئله می باشد.

هدف نهایی از یك ساج، تهیه یك سیستم پشتیبان برای تصمیم‌سازی‌ها است كه در این راستا سیستم قادر به یكپارچه ساختن داده‌های زمین مرجع در یك محیط حل مسئله بوده و ساج سیستمی برای ابزار تصمیم‌سازی محسوب می‌شود.
مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت پيوند اعضاء🔑پاورپوینت استرس در سازمان🔑پاورپوینت ترجمه استراتژي به اصطلاحات عملياتي🔑پاورپوینت بيماري های عروقي مغز🔑پاورپوینت هنر در دوران رنسانس🔑پاورپوینت معماری در دوران رنسانس🔑پاورپوینت ملک الشعرا بهار🔑پاورپوینت مهارت هاي رواني در ورزش🔑پاورپوینت گزارش كار هوا و اقليم شناسي🔑پاورپوینت هنر سوزن دوزی در بلوچستان🔑پاورپوینت هنر سفالگری بلوچستان🔑پاورپوینت هندبال🔑پاورپوینت الگوهای رفتار هزینه🔑پاورپوینت هدف از ارتباطات در سازمان🔑پاورپوینت دوران هخامنشيان🔑پاورپوینت نیروگاه بخار🔑پاورپوینت ادراک🔑پاورپوینت در زمینه نماز🔑پاورپوینت عملکرد مغز🔑پاورپوینت نظریه رشد شناختی- حرکتی و ادراکی- حرکتی🔑پاورپوینت نظارت و کنترل مالی🔑پاورپوینت موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ماده 21 و 22🔑پاورپوینت مدل سازي نحوه تصميم گيري انسان با استفاده از پيش بيني مبتني بر مدل و فرآيند تصميم گيري🔑پاورپوینت مدل BCG🔑پاورپوینت مدار كنترل خط تلفن پنج كاناله