فایل کامل(تحقیق نقش مدرسه در رشد بدنی، عاطفی، عقلانی، اجتماعی و شخصیت کودک)

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل تحقیق نقش مدرسه در رشد بدنی، عاطفی، عقلانی، اجتماعی و شخصیت کودکرا مشاهده می نمایید
تحقیق نقش مدرسه در رشد بدنی، عاطفی، عقلانی، اجتماعی و شخصیت کودک|40272615|tw|نقش مدرسه در رشد بدنی,رشد عاطفی رشد عقلانی,رشد اجتماعی,شخصیت کودک

بعد از خانواده، عامل بسیار مؤثر در رشد و تكامل كودك، به ویژه در جامعه های كنونی آموزشگاه است. امروزه بیش از هر زمان دیگر، آموزشگاه در زندگی فرد تأثیر دارد، زیرا بیشتر مردم چند سالی از عمر خود را در آموزشگاه گاهی در دانشگاه می گذرانند به طوری كه می توان گفت تقریباً 4/3 زنگی انسان در عصر حاضر در آموزشگاه سپری می‌شود. بهترین گواه اهمیت تأثیر آموزشگاه در رشد و تكامل كودك، این است كه او آنچه را در مدرسه یاد می گیرد در زندگی به كار می برد.

هر كودك برای اینكه میان خود و دیگران بستگی فكری برقرار كند ناچار است لااقل خواندن و نوشتن را یاد بگیرد و در هر قدمی از زندگی از آنها استفاده كند. البته، نباید تصور كرد كه یادگیری به آموزشگاه محدود است بلكه در تمام عمر ادامه دارد و آنچه را كه شخص یاد می گیرد جزئی از توانایی او را برای سازگاری با محیط تشكیل می دهد زیرا اساس و پایه زندگی بر استعداد و یادگیری مبتنی است.

دانش آموزان در دوران تحصیل به خصوص در دوره دبستان و نیمه اول دبیرستان در حال رشد می باشند و مرتباً تغییراتی در آنها ایجاد می گردد. این تغییرات چون نیازهایی را به دنبال می آورد، تربیت و آموزش خاصی را ایجاب می كند. آشنایی به اصول رشد و نیازهای دانش آموزان در سنین مختلف مسؤلان آموزشی را در شناسایی كودكان و فهم و درك آنها كمك می كند و موجب می شود كه در طرح ریزی برنامه های آموزشی و تربیتی نیازهای آنها را مورد نظر داشته باشند و دامنه انتظارات و توقعات خود را از كودك و نوجوان متناسب با سن و موقعیت او را محدود سازند، زیرا امر یادگیری به میزان آمادگی ناشی از اثر بلوغ بستگی دارد.

اینك بعضی از راه های تأثیر و نفوذ آموزشگاه در رشد و تكامل كودك را به اختصار مورد بحث قرار می دهیم.

رشد بدنی

روانشناسی جدید، رفتارها و فعالیت های فرد را به صورت تركیبی، كلی، و بدون تقسیم آنها به نفسانیات و بدنیات، مورد مطالعه قرار می دهد. به همین سبب، آموزش و پرورش جدید كه مبتنی بر اصول روانشناسی جدید است توجه به بدن كودكان را از مهمترین و اساسی ترین وظایف معلم و مربی می داند. برخلاف سابق كه جز انباشتن ذهن كودكان ا معلومات گوناگون و متعدد به خاطر پرورش عقل و روان آنها، هدفی وجود نداشت. روانشناسی كودك به ما ثابت می كند كه هرگز نباید از رشد بدنی انسان غافل شد، زیرا چگونگی رشد و نمو بدن، تأثیر زیادی در چگونگی رشد و نمو عقلی و شخصیت دارد.

همچنین، تجارب روانشناسی، درستی مثل معروف «عقل سالم در بدن سالم است» را كاملاً ثابت می كند و منظور از بدن سالم، بدنی است كه تمام اعضای آن وظایف خود را بهتر و به موقع انجام دهند. وظیفه معلم و مربی است كه رفتار كودك را از هر دو جنبه «بدنی و عقلی» پرورش دهد وگرنه یكی را بیش از اندازه مورد توجه قرار داده از دیگری غافل نگردد و به این اصل معتقد باشد كه انسان وقتی منطقی فكر می كند و در حل مشكلات زندگی موفق می شود كه بدن سالم داشته باشد وگرنه از شخص علیل و مریض هرگز نمی توان فكر درست انتظار داشت. لابار (La Barre) زیست شناس معروف می گوید: «طبیعت بشری» شخص از نوع بدنی كه او دارد سرچشمه می گیرد، از این رو هر كس كه با اشخاص مخصوصاً كودكان و نوجوانان كار می كند، باید نمو و تغییرات بدن انسان را بداند. بهترین فرصت برای پرورش بدنی كودكان، ساعت های ورزش است كه از نظر تعلیم و تربیت به اندازه مواد درسی دیگر ارزش دارد و از اتلاف بیهوده آن ساعت ها باید جداً خودداری شود.

ولی باید دانست ورزش كه در برنامه تحصیلی به عنوان وسیله پرورش تن، منظور شده است هدف اصلی، همان پرورش عقل و شخصیت كودك است. به سخن دیگر، ورزش وقتی مفید خواهد بود كه به پرورش عقلی و بهداشت تن و روان كمك كند. در اینكه منظور از رشد بدنی چیست نظریات گوناگونی اظهار شده اند، بعضی آن را تغییرات كمی بدن و گروهی تغییرات كیفی و برخی تركیب همه این خصایص دانسته اند و با مطالعه آنها می توان رشد بدنی را چنین تعریف كرد:

مجموعه تغییرات تشریحی و فیزیولوژیك است كه در زندگی پیش از تولد و نزدیكی پیری رخ می دهند.


رشد حركتی و عضلانی:

رشد و تكامل كودك از لحاظ حركت یعنی رشد، نیرو، سرعت و دقت او را در به كار بردن بازوها و ساق ها و عضلات دیگر، اهمیت خاصی در رشد عمومی او دارد. از طرف دیگر، رشد حركتی كودك با رشد عقلی او بستگی كاملی دارد. بدین معنی كه فعالیت‌های حركتی كودك در بیشتر رفتارهای عقلی و هوشی او كاملاً مؤثرند زیرا با چشم و دست خود، دنیای محیطش را كشف و بررسی می كند. رفتار حركتی كودك سبب می شود كه با دیگران روابط اجتماعی برقرار كند و روش های همكاری را یاد بگیرد.

حركت های كودك را می توان به دو دسته تقسیم كرد:

دسته اول: آنهایی هستند كه به عضلات بزرگ بدن مربوطند و این حركات در مراحل اولیه بدون نظم و ارتباط میان آنها انجام می گیرد یعنی یك عده حركاتی هستند كه هیچگونه تعادل و سازگاری حركتی در آنها مشاهده نمی شود. كودك به تدریج می تواند بر این حركات تسلط یافته، آنها را كنترل كند و این امر به نضج و تمرین او بستگی دارد. از این رو، باید مراكز تربیتی به ویژه كودكستان ها، فرصت های زیادی جهت حركات گوناگون، برای كودكان آماده سازند، و اسباب و وسای متنوع و بیشتر كه كودكان را در بازی و به كار بردن اعضای گوناگون بدن كمك كنند در اختیارشان بگذارند. زیرا از این راه است كه كودكان عضلات خود را تقویت كرده، مهارت های حركتی گوناگون كسب می كنند.

دسته دوم: حركاتی هستند كه به عضلات كوچك بستگی دارند كه از آن جمله «نوشتن» است. كودك عادی در چهار سالگی می تواند قلم یا قطعه گچی به دست گرفته خطوط نادرست ترسیم كند و علت آن، عجز او از تسلط بر عضلات كوچك است. وقتی كه در 6 یا 5/6 سالگی به آموزشگاه وارد می شود، می تواند بنویسد ولی هنوز نظم و دقت لازم در نوشته های او مشاهده نمی شود، به كندی می نویسد و بیش از اندازه لازم به قلم فشار می دهد. به علاوه، هنگام انتقال از یك حرف به حرف دیگر، یا میان آغاز و انجام مقطع، بیشتر توقف می كند. روشی كه در آموزش نوشتن پیش گرفته می شود اثر بزرگی در تحصیل این مهارت دارد.

معلم می تواند به تدریج كودكان را به برطرف كردن این معایب، راهنمایی كند و در این كار می توان از نمونه های خطی چاپی استفاده كند. این نمونه ها ابتدا عبارت از خطوط منفصل هستند كه به صورت های گوناگون، افقی، عمودی، مایل (؟؟) درمی آیند. بعد مرحله حروف و كلمات منقطع می رسد و كودكان را وامی دارند كه قلم یا مداد خود را روی این حروف و كلمات بكشند، این تمرین نیز در كسب مهارت های لازم برای نوشتن، كمك بزرگی به شمار می رود.

اهمیت تربیتی رشد عضلانی تنها به این نیست كه سبب بستگی قسمت های گوناگون رشد، به یكدیگر می شود بلكه نقش بسیار مهمی را در تكوین شخصیت كودك، به طور كلی بازی می كند.

رشد حسی

چنانچه گفتیم «ادراك حسی، تنها وسیله ارتباط موجود زنده با عالم خارج است، مثلاً وقتی می تواند بخورد كه ادراك كند چیزی در محیط خارج برای خوردن وجود دارد. زندگی خود را وقتی محفوظ می دارد كه وجود خطرهایی را در جهان خارج ادراك كند. از این رو، پیشوایان آموزش و پرورش جدید، مربیان را به رعایت اصل «تعدد تجربه و آگاهی فرد» می خوانند.

بدین معنا كه برای كودكان، محیط را آماده سازند كه از لحاظ حركات و احساسات غنی باشد و تجارب متعددی در اختیار اطفال بگذارد تا بدین وسیله بر فعالیت حواس ایشان كمك كرده موجب تكامل شخصیت آنان گردد. روی همین اصل، پرورش حواس كودك هدف اصلی آموزش و پرورش جدید است و این كه میدان آموز «سمعی و بصری» روز به روز وسیع تر می شود به علت فایده و اهمیتی است كه در پرورش صحیح كودك از لحاظ روانشناسی دارد:

چه اگر حواس كودك وظایف خود را بهتر و به موقع انجام ندهند او با زیان های زیادی مواجه خواهد شد، زیرا دیگر نمی تواند مستقیماً با محیط خود ارتباط یابد. چنان كه كری كلی و جزئی، رشد گویایی كودك را به تعویق می اندازد و میان او و پیشرفت مورد انتظار خود و جامعه اش مانع می شود.

با توجه به اهمیت حواس در زندگی بشر، معلمان و مربیان را ضروری است كه به روش‌های گوناگون و متعدد، در پرورش حواس كودكان در دوران رشد و نمو آنها بكوشند تا ایشان بتوانند به نحو احسن از حواس خود برای كسب علم و معرفت استفاده كنند.

وظایف معلم در پرورش حواس:

مهمترین وظایف معلمان در پرورش حواس عبارتند از:

1- اولین امر ضروری برای معلم این است كه در سلامت و آزمایش حواس دانش آموزان و شایستگی آنها برای ادراك حسی بكوشد و كمترین كاری كه می تواند در این خصوص بكند این است كه در تدریس دانش آموزان مبتلا به ضعف بینایی یا شنوایی را رعایت كرده و آنها را در جایی از كلاس قرار دهد كه نوشته ها و گفته های او را بهتر ببینند و بشنوند. بر معلم خوب لازم است كه والدین این نوع دانش آموزان را از ضعف حواس آنها آگاه سازد تا تدابیر لازم را جهت درمان اتخاذ كنند، چه اگر ایشان به همین وضع در مدرسه بمانند اغلب به ضررشان تمام خواهد شد.

2- بعد از آزمایش، ابتدا باید تمام عوامل مؤثر در پرورش و تقویت ادراك را در تدریس خود، در نظر بگیرد. حداكثر كوشش را در تحرك دانش آموزان، با تشویق آنان به درس با روش های مناسب و طبیعی، مبذول دارد. یعنی بعد از اینكه مشكل تقویت و آماده ساختن حواس برای انجام دادن وظایف خود، بر معلم حل گردید. باید به مشكل دقت كه در عصر حاضر یكی از بزرگترین مشكلات تربیتی است بپردازد. زیرا امروز دیگر نمی توان به اجبار دقت كودكان را جلب كرد. به همین سبب، كوشش و زحمت فراوانی لازم است تا رغبت و عشق حقیقی نسبت به علم در كودكان ایجاد گردد.

3- معلم باید در تدریس، روش تجزیه و تحلیل بعد تركیب را در پیش بگیرد یعنی با روش استقرایی تدریس كند. به سخن دیگر، بر معلم لازم است كه مشاهده را اساس كارش قرار دهد بدین ترتیب كه ماده را به اجزایش تقسیم كند و دانش آموزان به جزء جزء آنها توجه نمایند به طوری كه تا جزء اول را خوب و كامل نفهمیده اند به جزء دوم نروند. زیرا مقیاس موفقیت معلم در امر تدریس، میزان درسی نیست كه در كلاس گفته است بلكه مقدار مطالبی است كه دانش اموزان كاملاً فهمیده اند.

فایل ورد 33 ص


مطالب دیگر:
📎کارت ویزیت صنایع چوبی و Mdf📎کارت ویزیت لوازم خانگی، ویزیت کارت لوازم آشپزخانه📎پاورپوینت مطالعه و شناخت مقبره شمس آل رسول آمل📎عکس جلد کتاب های درسی سال 98 مخصوص کافی نت ها📎طرح لایه باز کارت ویزیت باشگاه بدنسازی📎طرح لایه باز منوی غذای سفره خانه، لایه باز منو غذا رستوران📎طرح لایه باز کارت ویزیت محصولات گیاهی📎پاورپوینت قصه حیوانات در قرآن📎پاورپوینت ابزارهای مشتقه و اختیار معامله📎پاورپوینت ابزار، نهاد و بازارهای مالی با رویکرد معرفی ریسک📎پاورپوینت بررسی انواع روشهای مدرن تامین مالی در شهرداری ها📎پاورپوینت بررسی انواع ابزارهای مشتقه مالی📎پاورپوینت روشهای تامین منابع مالی📎پاورپوینت مقدمه ای بر مبانی نظری انتقال سیاست📎طرح کارت ویزیت خدمات بیمه📎طرح تراکت تبلیغاتی ارائه خدمات بهداشتی و آرایشی📎طرح کارت ویزیت خدمات بیمه پاسارگارد📎تراکت تبلیغاتی افتتاح سانس بانوان📎طرح تراکت تبلیغاتی استودیو موسیقی با کیفیت PSD لایه باز📎دانلود تراکت رنگی رستوران📎طرح لایه باز اعلامیه و آگهی ترحیم پدر📎طرح لایه باز کارت ویزیت گیم نت📎طرح لایه باز تراکت تبلیغاتی آموزشگاه زبان انگلیسی و فرانسه📎یک سری نمونه سوال امتحانی پایان ترم درس سد های بتنی ‬‎📎دانلود گزارش کاراموزی در اموزش و پرورش استان (رشته کامپیوتر)